THE X FACTOR ישראל

האודישן של ענת טוביה

האודישן שהפתיע את עברי וגרם לשופטים ליילל

רשת

באודישן מוזר במיוחד, ענת טוביה מצליחה לשכנע את השופטים שמקומה בתחרות.