THE X FACTOR ישראל

עטרה VS מזלי

מזלי ועטרה נלחמות על מקומן בתחרות

רשת

הבנות מבצעות את השיר של השופטת שירי מימון ונלחמות על המקום שלהן בתחרות.

כשהלכת

כשהלכת
הכאב שבי קיבל שוב משמעות
איך ויתרת על האושר בקלות
אם תחזור
נרוץ בין הפרחים

כשהלכת
איך נתת לי ליפול אל התהום
איך לקחת את האור אותו היום
אם תחזור
אתן לך חיים

ואם אתה רואה
מצאתי אהבה
גם אם זה לא אתה
אני שומעת
שומעת את קולך
שומעת הבטחה
ואת הכל לקחת לי
בינתיים
יושבת מחכה
לוחשת רק לך
חזור אלי
בבקשה

כשהלכת
לא ידעתי עוד אחר יותר קרוב
מנסה ללמוד שוב מה זה לאהוב
אם תחזור

ואם אתה רואה…

כשהלכת
הכאב שבי קיבל שוב משמעות