THE X FACTOR ישראל

השופטים והקטגוריות

השופטים והקטגוריות

מה באמת חושבים השופטים על הקטגוריות שקיבלו?

רשת

בר מחלקת לשופטים את הקטגוריות שלהם, האם כולם יצאו מרוצים ויקבלו את הקטגוריה שהם רוצים?