THE X FACTOR ישראל

דודו איבגי בבית השופטים

ושוב, דודו מפתיע בביצוע עתיק ומיוחד!

רשת

דודו בבחירת שיר אמיצה במיוחד, מצליח לרגש את עברי לידר ונתן גושן בביצוע לשירו של יזהר כהן.

כמו ציפור מטורפת

רוח זורע
עלים על מדרכת,
ואין איש יודע
לאן את הולכת,
עיר טרם ערב
לוטשת עיניים,
כשאת מצטמררת
מרטט של קיץ…

כמו ציפור מטורפת –
את נוסקת לרום
וצונחת כאבן,
נוגעת בחום –
לעולם לא נצרבת,
פתע הרעד –
ואת לא נשמרת
נקשרת
לתמיד

ים של נובמבר
גועש לרגלייך
גלים נשברים
על חופך כל הליל
מלח של אשר
סמוקת לחיים
צוחקת בחושך
חובקת שמיים

כמו ציפור מטורפת
את נוסקת לרום
וצונחת כאבן
נוגעת בחום
לעולם לא נצרבת
פתע הרעד
ואת לא נשמרת
נקשרת
לתמיד

גשם ורעם
העיר מתעטפת,
ואת עוד עם טעם
שפתיו מרחפת,
נרטבת במים
נפרדת מסלע
חוזרת לבית,
הוא שם,
מחכה לך…

כמו ציפור מטורפת
את נוסקת לרום
וצונחת כאבן
נוגעת בחום
לעולם לא נצרבת
פתע הרעד
ואת לא נשמרת
נשארת
לתמיד