THE X FACTOR ישראל

האודישן של אלה פלס

אחות של קרן פלס בביצוע ייחודי ויוצא דופן

רשת

אלה פלס, אחות של, באודישן מוצלח במיוחד. האם היא תעבור לשלב הבא?

אין לי מקום

הזדמנות שנייה בשום מחיר
היית רע היית טוב אלי
פה נגמר ושם התחיל
קשה לראות
הכל פשוט קרוב מדי

מחשבות שקופות אין לי אוויר
כל כך חשוף רואים הכל עלי
גרים בחללים שונים
הרבה כתובות הכל תמיד רחוק מדי

אין לי מקום
אין לי מקום בשבילי

הזדמנות שנייה מילים יפות
בלי משמעות אתה קורא אלי
תמונות של ציפורים במסדרונות קרים
טובעים בתוך קירות זהב

כיבוי אורות הכוכבים מביא
אותי לבוקר שנופל עלי
בפנים ריקות נושא פרחים
אתה חוזר אתה בא אלי

אין לי מקום
אין לי מקום בשבילי

לוותר, לוותר, לוותר, לוותר.
לוותר, לוותר, לוותר, לוותר.

אין לי מקום
אין לי מקום בשבילי