THE X FACTOR ישראל

עידו ועטרה – תגידי לו

עידו ועטרה - תגידי לו

מוכיחים כל פעם מחדש מהי המשמעות של צמד אמיתי

רשת

הצמד האהוב, עידו ועטרה, מבצעים את השיר הרומנטי "תגידי לו" של אוהד חיטמן.

השופטים מתרגשים ולא נשארים אדישים…

תגידי לו / אהוד חיטמן

תגידי לו שזה נגמר,
תגידי לו שאת עוזבת.
תאמרי לו שהלב אמר,
שכבר הגיעה השלכת.
למרות שהוא אוהב אותך,
תגידי לו שלא יבטח,
את לא עוזבת בגללו,
זה בגללך, תגידי לו.

תגידי לו שבלילות
יותר מדי את לא נרדמת,
ואז, במקום המציאות
תגידי לו שאת חולמת.
למרות שטוב שהוא נמצא,
תגידי לו שאת רוצה,
לדעת להגיד לו לא,
זה בגללך, תגידי לו.

ואת שוב רואה שזה לא פשוט
להקשיב למחשבות שלך,
את אולי טועה,
ואולי הוא לא יסלח,
תגידי לו שלא יחשוב שאת מלאך.

תגידי לו שזה לא זה,
תגידי שאת משקרת.
אם הוא ייקח את זה קשה,
תגידי שאת מצטערת.
למרות שאת עצמך עושה,
תגידי שאת מנסה,
אפשר לומר למזלו,
זה בגללך, תגידי לו.

ואת שוב רואה…

למרות שאת עצמך עושה,
תגידי שאת מנסה,
ואפשר לומר למזלו,
זה בגללך, תגידי לו.