THE X FACTOR ישראל

עידו ונה לא עומד בלחץ

עידו ונה לא עומד בלחץ

מה קרה לעידו כשהשופטים הכריזו על העוברים לשלב הבא?

רשת

השופטים מכריזים על העוברים לשלב הבא וחלק מהמתמודדים פשוט לא עומדים בלחץ.