THE X FACTOR ישראל

עידו ונה לא עומד בלחץ

מה קרה לעידו כשהשופטים הכריזו על העוברים לשלב הבא?

רשת

השופטים מכריזים על העוברים לשלב הבא וחלק מהמתמודדים פשוט לא עומדים בלחץ.