THE X FACTOR ישראל

האודישן של מזלי ימין

האודישן של מזלי ימין

מזלי מרגשת את השופטים בביצוע מדהים

רשת

מזלי באודישן מעולה מצליחה להלהיב ולרגש את השופטים.

אל תלך

ילד יפה התאהבתי
ביום הראשון כבר ראיתי
יום חדש מאיר עלינו
ופתאום הלך

בלילה שנתי נודדת
ושוב מנסה לא נרדמת
פתאום ברחובות מסתובבת
מחכה לך

אל תלך תחזור בוא אלינו
תמיד שנפרדנו חזרנו
אל תלך
אנא אל תלך

את חיי ועיני לך נתתי
לא האמנתי שכך אני נפלתי
אל תלך
אנא אל תלך

איך אני פתאום נזכרת
איך לצידך הייתי זוהרת
השמש זרחה מעלינו
לצלילי החיים

בלילה שנתי נודדת
ושוב מנסה לא נרדמת
פתאום ברחובות מסתובבת
מחכה לך

אל תלך תחזור בוא אלינו
תמיד שנפרדנו חזרנו
אל תלך
אנא אל תלך

את חיי ועיני לך נתתי
לא האמנתי שכך אני נפלתי
אל תלך
אנא אל תלך

אל תלך תחזור בוא אלינו
תמיד שנפרדנו חזרנו
אל תלך
אנא אל תלך

את חיי ועיני לך נתתי
לא האמנתי שכך אני נפלתי
אל תלך
אל תלך