THE X FACTOR ישראל

האודישן של מושיקו רווח

האודישן של מושיקו רווח

השיר שהוקדש לחברה כבש את לבבות השופטים

רשת

מושיקו מנצל את בימת האודישן כדי להקדיש שיר לחברתו.

קחי אותי לטייל

קחי אותי לטייל
לברוח מהצל
בשמש החמה
בחדר מחכה מלחמה
אימת הנפילה
הביטי בי
זו שעת הנעילה
פתחי לי שערך במחילה

קחי אותי לשחק
לרוץ להתפרק
נשכב בחול החם
נמצא מקום שאין בו עולם
מגע גופך החם
הילד שנרדם בחשכה
קורא לך שתביאי שמיכה

אני לא יכול לבד להסתדר
תראי איך הכאב הזה עובר
אלי, ואז אלייך

קחי אותי רחוק
למדי אותי לצעוק
כאילו אין מחר
הבטיחי לי שכלום לא נגמר
שאלוהים נשאר
אף פעם לא פחדתי מהים
היום כל גל הוא בלתי נסבל

אני לא יכול לבד להסתדר
תראי איך הכאב הזה עובר
אלי, ואז אלייך

אני לא רוצה שככה ייגמר
תראי איך שהעצב בי עובר
אלי, ואז אלייך

קחי אותי לטייל