THE X FACTOR ישראל

האודישן של אור אלון

בעלה של סגנית שר החוץ באודישן מפתיע

רשת

בעלה של ציפי חוטובלי מגיע לנסות את מזלו באודישן בו הוא מבצע את שירו של מאיר אריאל.

מודה אני

מודה אני
לפניך ולך
על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה
שעשית עמדי
ועם ביתי
ועם קרובי וידידי ועם בני עמי
ועם ארצי, ועם כל העולם והאדם
אשר בראת.

בלאט, חרש חרש
אט אט, טופפות
עתידות עתידות לקראתנו,
ואת מחייכת אלי מתוך השינה.
יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד,
זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר
את צוחקת אלי
מתוך מתוך השינה.