THE X FACTOR ישראל

הביצוע של יוסי שטרית

לאחר שהפתיע את כולם באודישן, האם יוסי הצליח לעמוד בציפיות השופטים?

רשת

יוסי שטרית בביצוע מרגש וחד פעמי באודישן מול השופטים.

בזמן אחר

בזמן אחר אני זוכר ילדות יפה
עדיין לא היית בתוך חיי
הייתי ילד מסתובב סתם ובין ימיי
מחפש לי דרך

עולם אחר אני מתבגר
ואיך הזמן עובר מהר
אני אדם אחר מתוך הוויכוחים איתך
מוצא עצמי שואל ובין כל זה את מתרחקת

איך זה נמשך שנים שכך
ימים עברו חלפו לך לא אכפת
האם את גם שומעת את קולי ששר
האם גם לך קשה לומר שזה נגמרבזמן אחר היית חבר
איך הזמנים כאן משתנים להם בשנות חיי
אני ממשיך לי ואוסף את כל זכרונו-די
אל תבקשי יותר לסלוח

איך זה נמשך שנים שכך
ימים עברו חלפו לך לא אכפת
האם את גם שומעת את קולי ששר
האם גם לך קשה לומר שזה נגמר