פרק 5

פרק 5

רן מקבל הצעה שאינו יכול לסרב לה

רשת

רן מקבל הצעה שאינו יכול לסרב לה, ואייל מפקפק בסיכויי הקשר שלו ושל איה להצליח.