פרק 7

פרק 7

אייל עושה טעות גורלית ואינו שולט בעצמו.

רשת

אייל עושה טעות גורלית ואינו שולט בעצמו. יחסיהם של אייל והראל עולים על שרטון.