פרק 9

פרק 9

אייל יוצא לחופש אמיתי ואיה נגררת אחריו.

רשת

אייל יוצא לחופש אמיתי ואיה נגררת אחריו. אמיר וציונה לא מבינים עד כמה הראל במצוקה.