המדרשה

פרק 7: תפוח רקוב

דלתות המדרשה ננעלות ללילה אחד שבו על החניכים לזהות מי מביניהם הוא הבוגד

רשת

דלתות המדרשה ננעלות ללילה אחד שבו על החניכים לזהות מי מביניהם הוא התפוח הרקוב. החקירות ההדדיות מובילות את החניכים למקומות פסיכולוגיים מסוכנים ונפיצים בזמן שסודות מהעבר נחשפים לעיני המצלמות.