המדרשה

פרק 8: מבצע איוב

החניכים לומדים כיצד להרוס את חייו של אדם כדי להפכו לפגיע וניתן לסחיטה

רשת

החניכים לומדים כיצד להרוס את חייו של אדם כדי להפכו לפגיע וניתן לסחיטה. תרגיל בשם 'מבצע איוב' מלמד את החניכים שיעור חשוב על גבולות המוסר הגמישים של אנשי ארגוני הביון.
יונה יוצא לפעולה פרטית משלו.