פרק 5 – בלי סודות

פרק 5 - בלי סודות

אנה לא מסוגלת יותר לשמור בבטן

רשת

אנה לא מסוגלת יותר לשמור בבטן ומשתפת את דניאל בסוד שלה.