פרק 6: צרות בגן עדן

מאיה מקבלת מעטפה ובה תוכן שמערער אותה

רשת

מאיה מקבלת מעטפה ובה תוכן שמערער אותה וגורם לה לראות את גיא באור אחר.