פרק 9: סיפור לפני השינה

פרק 9: סיפור לפני השינה

וייצמן מלווה את אנה לבית החולים

רשת

ויצמן מלווה את אנה לבית החולים, עומד לצידה ונזכר בתפקידו כאב וכאדם.