פרק 10: בית הלבבות השבורים

פרק 10: בית הלבבות השבורים

דנה שבורה בעקבות תאונת המטוס של אדי

רשת

דנה שבורה בעקבות תאונת המטוס של אדי אך האבל המשותף מקרב אותה לגיא.