פרק 11: האמת המרה

האם וייצמן יספר לעידו את האמת?

רשת

האם וייצמן יספר לעידו את האמת או שיקבל רגליים קרות?