פרק 12: החלטה גורלית

פרק 12: החלטה גורלית

האם גלי תישאר עם עידו?

רשת

האם גלי תישאר עם עידו או תבחר ללכת עם ויצמן?