פרק 2: תכנית בישול

תמי ואמל מקבלות הצעה

רשת

תמי ואמל מקבלות הצעה להשתתף בתכנית הבישול.