פרק 3: משפחה זה הכי חשוב

עמנואל מנסה לחדש את הקשר עם אמו

רשת

עמנואל אורב לאמו ברחוב, ומתחנן לחידוש הקשר ביניהם.