פרק 9: הבריחה

פרק 9: הבריחה

עידן בורח מהבסיס

רשת

עידן ברח מהבסיס, נאדיה משבשת את תוכניות הוריה, ליילה נסערת.