פרק 10: הניתוח

פרק 10: הניתוח

עידו בחדר ניתוח

רשת

עידו בחדר ניתוח, המשפחה ממתינה בציפיה מורטת עצבים לעדכון במצבו.