שנות השמונים

פורפרה בלתי שבירה

ממוקה מוכר לפרדי פורפרה מיוחדת במינה, אמיתית או רמאות?

רשת

פרדי מגיע לחנות כדי לקנות פורפרה, ממוקה מציע לו אחת חדשה ובלתי שבירה שגורמת לו להתלהבות גדולה. אבל האם היא בכלל אמיתית?