שנות השמונים

הברכה של פרדי

הברכה של פרדי

המשפחה מדליקה נר של חנוכה ופרדי מוסיף את החלק שלו לברכה

רשת

משפחת אסייג מדליקה נר של חנוכה ופרדי מתקשה להבין את סדר הברכות. איך יגיבו בני המשפחה?