שנות השמונים

האוצר של פרוספר

לאן נעלמה מגילת אסתר העתיקה של משפחת אסייג?

רשת

מגילת אסתר העתיקה של פרוספר נעלמה והוא מצידו מוכן להפוך את כל טירה כדי למצוא אותה. את גידי לעומת זאת זה פחות מעניין.