שנות השמונים

התספורת

התספורת

מרסל עושה לגידי תסרוקת חדשה וגידי מכין לו הפתעה משלו

רשת

גידי מגיע להסתפר אצל מרסל אך יוצא במקום עם תסרוקת מיוחדת. גידי בזמן הזה מתכנן את המזימה הבאה.