שנות השמונים

הופכים את השכונה

מה קורה כשהמתיחות יוצאות מכלל שליטה?

רשת

המתיחות של מני ושלום מגיעות לשיאן כאשר כל תושבי השכונה נפגשים ומתחיל תוהו ובוהו אחד גדול.