שנות השמונים

הופכים את השכונה

הופכים את השכונה

מה קורה כשהמתיחות יוצאות מכלל שליטה?

רשת

המתיחות של מני ושלום מגיעות לשיאן כאשר כל תושבי השכונה נפגשים ומתחיל תוהו ובוהו אחד גדול.