שנות השמונים

"יש לי קג"ב טוב"

ממוקה מגלה שהוא בריא, איך הוא מגיב?

רשת

דוקטור קרפין, המחליפה של דוקטור חודרוב הזמינה את ממוקה לבדיקה חוזרת ועדכנה אותו שהוא בריא כמו שור. כיצד הוא ובני משפחתו יגיבו לבשורה?