שנות השמונים

קולות רקע

שלום עובד על מופע חדש אבל את פרוספר זה ממש לא מצחיק

רשת

שלום מראה למשפחתו את מופע קולות הרקע החדש שהוא עובד עליו, פרוספר בתגובה חושב שצריך לאשפז את הילד.