שנות השמונים

פרצוף לשמש עכשיו!

שלום מקבל מהמורה הקשוח לספורט עונש אכזרי במיוחד

רשת

שלום מצליח לעצבן את נוגזר, המורה לספורט הקשוח שממש לא כדאי להתעסק איתו. איזה עונש אכזרי הוא יקבל ממנו?