שנות השמונים

לחשמל את המנהלת

לחשמל את המנהלת

שלום מתמיד במשימתו להיות ליצן הכיתה. האם המורים יסלחו לו על כך?

רשת

שלום לא מפסיק להצחיק את חבריו לכיתה, בדרך הוא גם מעצבן את המורים והמנהלת שכמעט מתחשמלת בגללו.