שנות השמונים

מכתב שרשרת

איך בני משפחת אסייג יגיבו למכתב השרשרת שהם קיבלו?

רשת

בני משפחת אסייג מקבלים מכתב שרשרת האומר שאם לא יעבירו אותו הלאה יקרו להם דברים רעים. כל בני המשפחה לא מתרגשים כל כך, חוץ מליליאן ששומרת את המכתב ומתכננת להעבירו הלאה.