שנות השמונים

"את זה אני אשבור לך"

שלום מתאמן על האורגן ומשגע את פרוספר

רשת

שלום לא מפסיק לנגן על האורגן החדש שלו, לפרוספר נמאס והוא מתעצבן עליו.