שנות השמונים

המתיחה

המתיחה

שלום ופרדי מחליטים להשתעשע על חשבון שכניהם

רשת

מרוב שעמום פרדי ושלום מחליטים למתוח את השכנים, כיצד יגמר מעשה הקונדס?