שנות השמונים

זהירות, מדף נופל!

כמה פעמים לקח לצלם את סצנת המכולת וכמה מכות חטף ממוקה בראשו?

רשת

פספוסים: פרדי וממוקה לא מפסיקים להיקרע מצחוק בסצנה בה נופלים חפצים על ראשו של ממוקה בחנות.