שנות השמונים

מה קורה כשממוקה פוגש את זורו?

ממוקה לא מזהה את מני מתחת למסיכה ויוצר מהומה

רשת

מני מגיע לחנות מחופש לזורו כדי לתת לממוקה משלוח מנות, הבעיה היא שממוקה בטוח שמדובר בשודד. איך זה יגמר?