פרק 2

אלישע מקבל את הזדמנות חייו

רשת

אלישע מקבל את הזדמנות חייו, אבל נתקף ברגשות אשם.