פרק 3

לחץ על אביהו לתשלום החוב הולך וגובר

רשת

לחץ על אביהו לתשלום החוב הולך וגובר, האם החבורה תצליח לגייס את הכסף?