פרק 4

יגאל בא לבקר את פאני בבית החולים

רשת

יגאל בא לבקר את פאני בבית החולים ונתקע במעלית