פרק 7

יגאל מדוכא, חרא מתגעגע, הרצל עצבני ואלישע חוטף

רשת

יגאל מדוכא, חרא מתגעגע, הרצל עצבני ואלישע חוטף –  האם התחנה קורסת?