פרק 5 - נחמת המנחם

נח מגיע לאסוף את מנחם החבול

רשת

נח מגיע לאסוף את מנחם החבול לאחר שזה התקוטט בבר.