פרק 6 - סשן שמחת ילדות

נח מספר לקבוצה שהוא לומד 'פסיכולוגיה התגלותית'

רשת

נח מספר לקבוצה שהוא לומד 'פסיכולוגיה התגלותית' ומבקש מהקבוצה להתנסות איתו בתהליך.