פרק 8 - התפרצות

מנחם אוסף את יסמין במוניתו

רשת

מנחם אוסף את יסמין במוניתו ומבחין שיסמין הותקפה ע"י קובי הסרסור שלה.