פרק 9 – אהבות חדשות ישנות

פרק 9 - אהבות חדשות ישנות

העניינים בין נח לטסה מתחממים

רשת

העניינים בין נח לטסה מתחממים והיא ישנה במיטתו של נח כשאליהו מפתיע אותם.