אבודים

פרק 3: תודה לך, קוביאק

האם יזכה ישראל להגיד תודה לאיש שהציל את חייו בזמן השואה?

רשת

מהם הסיכויים, אחרי 70 שנה, למצוא את האיש שהיה מנהל העבודה במחנה הכפייה הנאצי ושהציל את ישראל אורזך ממוות בטוח? אבודים יוצאת לחיפוש כנגד כל הסיכויים וכנגד פצעי העבר. האם יזכה ישראל להגיד תודה לאיש שהציל את חייו?