הפליליסטים

החיים מאחורי הכותרות של עורכי הדין הפליליים המובילים בישראל

רשת

סרטו של דני ענבר בו הוא מספק הצצה נדירה לחיים מאחורי הכותרות,
של עורכי הדין הפליליים המובילים בישראל.